Houtaantasters


Aantasting van het hout door houtaantasters kan zo ver gaan dat de bouwconstructie wordt ondermijnd en gevaarlijke situaties ontstaan.

Houtaantasters

Sommige houtsoorten zijn gevoelig voor vocht, zwammen, schimmels en insecten. Deze zogenaamde houtaantasters zijn houtworm, boktor, bonte knaagkever, spinthoutkevers, bruinrot en zwammen, bijvoorbeeld de kelderzwam en de huiszwam.

De aantasting van het hout kan zo ver gaan dat de bouwconstructie wordt ondermijnd en gevaarlijke situaties ontstaan. ASB kan dit voorkomen, met behulp van onze kennis van hout, bouwkundige constructies en de leefwijze en behandeling van houtaantasters.

ASB ontzorgt u met:

  • grondige inspectie
  • passend plan van aanpak
  • snelle en efficiënte behandeling
  • vervanging van aangetast hout
  • garantie 10 jaar
  • preventieve maatregelen

Nieuwsgierig?

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar hoe zoiets er in de praktijk aan toe gaat. Daarom laten we u hieronder graag zien hoe het werkt.

Bekijk de video

Meer informatie over houtaantasters

Bel 030 - 307 54 50